9844

ilość kontroli
9844

335

zrealizowanych umów
335

100%

zadowolonych klientów
100%

Przeglądy roczne i 5-letnie w Poznaniu

Nasza firma oferuje kompleksowe wykonanie kontroli stanu technicznego budynków i budowli zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane. przeg przeg mur mur um um
Obowiązkiem właściciela lub zarządcy jest zapewnienie przeprowadzania następujących kontroli...

Czytaj dalej

Badania i pomiary instalacji elektrycznych w Poznaniu

Kontrolą tą powinno być objęte badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Przeglądy w Poznaniu 

Czytaj dalej

Przeglądy przewodów kominowych w Poznaniu

Oferujemy Państwu wykonanie kontroli stanu przewodów kominowych w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy Prawo Budowlane. Zgodnie z art. 62 ustawy przewody wentylacyjne, dymowe i spalinowe w budynku podlegają kontroli co najmniej raz w roku. Wykonujemy usługi w Poznaniu. 

Czytaj dalej

Przeglądy i badania szczelności instalacji gazowej

 Oferujemy Państwu wykonanie kontroli instalacji gazowej w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy Prawo Budowlane. Zgodnie z art. 62 ustawy instalacje gazowe w budynku podlegają kontroli co najmniej raz w roku, ich prawidłowa eksploatacja i kontrola jest istotnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo

Czytaj dalej

Kontakt Poznań

kom. 669 323 404
e-mail: biuro@temal.pl 

Kontakt

http://www.pinb.poznan.pl/

https://www.poznan.pl/

https://www.poznan.uw.gov.pl/